FORGOT YOUR DETAILS?

Успешно завърши и тазгодишния лагер Silva O Camp 2018 във Виднава, Чехия.

В състезанията взеха участие над 300 деца на възраст от 8 д о 18 години, от 11 държави.

OLAND имаше честта да си сътрудничи с организаторите Hana orienteering за изработката на официалните екипи за състезанието.

TOP