Контакти

АДРЕС:

Сивен България
гр. София 1000
Бул."Черни Връх" 47"

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ:

Телефон: +359 899 197 750

E- mail: info@olandsport.com

Официален дистрибутор за Германия- Hajo Riehl

Официален дистрибутор за Италия- Стефано Раус

s.raus@olandsport.com

Официален дистрибутор Македония- Гоце Петков

vvintersport@gmail.com

Официален дистрибутор Украйна- Максим Редка