References

Bulgarian National ARDF team

Радиозасичането ( ARDF ) е спорт, който обединява умения за откриване на радиопредаватели, посредством използването на апаратура (приемник) за локализирането им, и умения за боравене с карта и компас...

SILVA O CAMP - Official wear

Every summer more than 170 young orienteers meet at the biggest trainign camp organised in the Czech Republic – SILVA O’Camp at Vidnava in northern Moravia. The name for the camp was used for the firs...